I jagten på løsninger inddrages civilsamfundet

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune inviterer lokale foreninger og ildsjæle til at bidrage til udviklingen af sociale indsatser gennem en ny pulje, "fritidsliv for alle".

Puljen er rettet mod sårbare børn og unge samt børn og unge med handicap, og har til formål at støtte deres trivsel og deltagelse i kultur- og idrætsaktiviteter. Puljen, der er en del af budgetaftalen for 2024-27, vil give 0,5 mio. kr. årligt til støtte af sociale indsatser i foreninger på kultur- og fritidsområdet.

Udover at støtte opstart af fritidsaktiviteter, vil puljen også give støtte til nødvendigt udstyr, events, og uddannelse for foreningernes medlemmer.

Efter politisk godkendelse, vil puljen blive præsenteret på foreningsmøder i Holbæk og Jyderup i 2. kvartal 2024, og evalueres i 1. kvartal 2025.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/frivillighed-og-faellesskab/2024/i-jagten-paa-loesninger-inddrages-civilsamfundet/
Kilde: Holbæk Kommune