Generel god trafikkultur ved skolestart

dato

Torsdag var der skolestart på mange skoler. Midt- og Vestsjællands Politikreds dækker 10 kommuner med i alt 177 skoler/institutioner. Heraf 105 folkeskoler og 72 øvrige skoler, som privatskoler, lilleskoler, friskoler mv. Dertil kommer alle ungdomsuddannelserne.

Lokalbetjente, færdselspatruljer og beredskabet har stort fokus på at nå forbi skolerne i de første uger efter skolestart for at hilse på store og små, men også for at starte skoleåret med gode trafikvaner.

De to første skoledage har betjentene generelt oplevet en god trafikkultur og hensynsfulde trafikanter. Så patruljerne fik også tid til at hilse på børn og voksne. og glæde sig over de mange smil borgerne sendte til politiet. Enkelte fik påtaler for at cykle på fortovet eller i et fodgængerfelt, at standse eller parkere uheldigt, eller at være til gene for de andre trafikanter, når børnene skulle sættes af. Der blev kun skrevet få bøder for at køre uden sele og givet påtaler for tale i mobiltelefon, mens bilisten holdt i kø.

Odsherred:
Torsdag morgen på Nørre Asmindrup Friskole kom omkring 30 biler forbi, mens en patrulje var på stedet. Betjentene kunne med tilfredshed se til, at alle overholdt reglerne, og det hele forløb som det skulle. Betjentene glædede sig over at se en masse smilende børn.

Fredag morgen på Højby Skole fik i alt seks bilister påtaler for at parkere eller standse uheldigt.

På Vig Skole er en stor parkeringsplads med god plads til alle. Så her var ingen problemer, så ingen påtaler eller bøder.

På Fårevejle Skole kom omkring 100 bilister forbi, men alt forløb godt. En forælder fik en påtale for at cykle i et fodgængerfelt med sit barn. Fårevejle Friskole var ikke startet endnu, da vi kiggede forbi.

På Asnæs Skole var omkring 200 biler forbi med børn, på Herrestrup Skole i Grevinge kom omkring 50 bilister forbi, og på Hørve Skole kom omkring 25 bilister forbi, men alle steder var alt i skønneste orden, og det blev ikke nødvendigt at give påtaler eller bøder.

Kalundborg:
Allikelund og Kalundborg gymnasium på j Hagemann-Petersens Allé fik besøg af to lokalbetjente, som gav tre påtaler til cyklister, der kørte på fortovet. To talte i håndholdt mobiltelefon bag rattet, mens de holdt i kø. De fik en løfte pegefinger. En bilist fik en bøde for at køre uden sikkerhedssele.

Røsnæs Friskole fik besøg og alt var i skønneste orden. Et bud i en varebil fik en påtale for en uhensigtsmæssig standsning.

Holbæk:
Sejergårdsskolen i Tølløse fik besøg af to lokalbetjente, som lod bødeblokken ligge i lommen. Dog måtte de give to påtaler. Den ene til en bilist, som brugte sit horn unødigt på grund af utålmodighed over for en anden bilist, som satte et barn af. Den anden til en bilist som parkerede uden for en afmærket bås.

Frejaskolen i Store Merløse fik besøg af en patrulje, som talte omkring 25 bilister, som kom forbi med skolebørn. Alt gik som det skulle, og ingen påtaler eller bøder givet.

Kundby Friskole fik besøg og alt forløb meget fint. Kun en påtale givet.

Ringsted:

Torsdag var en patrulje forbi Dagmarskolen i Ringsted. To bilister fik påtaler for ikke at respektere et forbudsskilt om at svinge til venstre. En bilist fik en bøde og et klip for ikke at sikre sig at et barn under 15 år anvendte selen korrekt.

På Sct. Joseph Skole i Ringsted forløb trafikken godt, men et par ældre elever fik påtaler for at cykle på fortovet. Lokalbetjent Tina fik i klassen en snak med de nye børn og forældre om gode trafikvaner og sikkerhed.

Ved Ringsted Privatskole kunne lokalbetjent Tina sende et anerkendende nik til bilisterne, som havde en god trafikkultur. Ingen sigtelser eller påtaler.

På Valdemarskolen i Ringsted måtte lokalbetjenten give påtaler til et par ældre elever, som cyklede på fortovet. En mor fik desuden en reprimande for at cykle i et fodgængerfelt.

Fredag morgen ved Søholm Skole i Jystrup kom omkring 25 bilister forbi. Skolens personale var glade for at se politiet. Ved Byskovskolen/ og Asgaardskolen i Benløse og kom omkring 120 biler forbi, men alt forløb fint. På Byskovskolen fik lokalbetjent Tina efter morgenkontrollen en snak med de nye elever om, hvordan man færdes trygt og sikkert i trafikken.

Roskilde

Torsdag morgen var en motorcykelbetjent forbi Skt. Josef Skole i Roskilde. Ingen bøder eller påtaler nødvendigt, da alt forløb fint.

På Margretheskolen i Gundsømagle var en morgenfrisk patrulje til stede ved skolestart torsdag morgen kl. 7.30. De fleste havde godt styr på det, men en bilist havde ikke spændt selen, men havde kun armen igennem da patruljen henvendte sig. En bilist holdt skævt i en bås til gene for de andre bilister og en valgte at standse i en buslomme. En del af de små cyklister blev mindet om at give tegn ved svingning, Ingen bøder givet - alle slap alle med en påtale.

Lokalbetjent Jesper var torsdag morgen forbi Roskilde Lilleskole i Gundsølille ved 0-klassernes skolestart. Han meldte om rolig skolestart uden bøder eller påtaler.

Fredag morgen var en patrulje ved Nordgaardsskolen i Svogerslev, hvor der netop var ankommet fire busser med børn. Der var ingen problemer i trafikken eller omkring parkeringspladser. Alt forløb roligt og intet behov for bøder eller påtale.

På Klostermarksskolen kom omkring 75 biler forbi, men der var der desværre for mange bilister, som satte deres børn af ved et busstoppested. De blev vejledt om at brug det nye ”drop off” området.

I Jyllinge ved Nordskolen kom omkring 100 bilister forbi skolen uden at det gav anledning til problemer eller lovbrud.

Lejre;

På Osted Friskole var indsatslederen på pletten torsdag morgen. Omkring 100 bilister var forbi, og mange var glade for at se politiet og vinkede ivrigt. En bilist fik en påtale for at køre med tildækket nummerplade, da et cykelstativ skjulte den. En forælder kørte uden sele og fik en bøde.

Lokalbetjent Laust var forbi Hvalsø og Kirke-Hyllinge Skole torsdag morgen, og havde kun positive oplevelser ved skolerne. Ingen bøder eller påtaler.

En MC betjent var forbi ”Stedet” specialskole i Lille Karleby, hvor der var få biler og en patrulje fra færdselsafdelingen var forbi Sofiehøj Friskole i Kirke-Hyllinge, hvor kun børnehaven var åben. Intet at bemærke.’

Greve:

På Krogårdsskolen i Greve var lokalbetjent Emil forbi torsdag morgen. Fem cyklister fik en påtale for at cykle i fodgængerfeltet, men ellers var alt i orden.

Lokalbetjent Lucas var torsdag morgen ved Tune Skole og hilse på de nye elever. Her var god stemning og godt styr på reglerne. Heller ikke her var bødeblokken fremme.

Køge:

Fredag morgen lagde en patrulje vejen forbi Køge Gymnasium. Omkring 100 biler kørte ved skolen, men det gav ikke anledning til bøder eller påtaler.

Skoletilsynene fortsætter og vi glæder os til at hilse på jer.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi