Holbæk Kommune sætter rekord med 74.000 borgere

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune har oplevet en konstant befolkningstilvækst over de sidste 10 år, med en gennemsnitlig årlig stigning på 500 nye borgere.

Borgmester Lars Qvist udtrykker stor glæde over denne udvikling, som han mener er et tegn på, at kommunen har meget at tilbyde, både i form af byliv og landidyl.

Denne positive udvikling har givet liv til lokalområderne, skabt flere elever til skolerne, medlemmer til foreningerne og kunder til det lokale handelsliv.

I det nyligt vedtagne budget er der taget højde for denne befolkningstilvækst. Der er prioriteret borgernær velfærdsbyggeri, herunder byggeri af en ny skole, renovering af Bjergmarkskolen og tre børnehuse, samt byggeri af to nye børnehuse. Der er også planer om at bygge et nyt plejecenter.

Den stigende befolkning har også skabt et øget behov for boligudvikling. Der er blevet arbejdet på at skabe en bred vifte af boligtyper, der kan tiltrække forskellige typer af borgere.

Derudover er der også fokus på erhvervsområdet, hvor der arbejdes på at skabe bedre rammer for virksomheder og arbejdspladser, for at holde arbejdskraften inden for kommunegrænsen.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/politik/2023/holbaek-kommune-runder-74000-borgere/
Kilde: Holbæk Kommune