Holbæk Kommune forlænger samarbejde med Holbæk Erhvervsforum

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har vedtaget en ny rammeaftale med Holbæk Erhvervsforum, der løber fra 2024 til 2027.

Aftalen introducerer et nyt tiltag, hvor årlige aftaler vil blive indgået for at fastlægge prioriterede indsatser, hvilket sikrer fleksibilitet og tilpasning til erhvervslivets skiftende behov.

Holbæk Erhvervsforum fungerer som kommunens forlængede arm, der tilbyder rådgivning til virksomheder og iværksættere. Aftalen fokuserer på erhvervsservice og erhvervsudvikling, herunder udpegning af erhvervsarealer og støtte til bæredygtig produktion.

Årlige dialogmøder mellem Holbæk Erhvervsforum og det stående udvalg vil sikre løbende tilpasning.

Aftalen forventes at styrke samarbejdet mellem parterne og skabe en solid ramme for erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune. Holbæk Byforum og ErhvervsUdviklingsRådet vil fortsat spille en rolle i kommunens indsats for at skabe levende handelsbyer og fremme erhvervsudvikling.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/erhverv/2023/holbaek-kommune-forlaenger-samarbejde-med-holbaek-erhvervsforum/
Kilde: Holbæk Kommune