Nyt fra Store Merløse i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Store Merløse er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Skelager, GreveBymosevej, Himlingøje, Hårlev (forsøg)Ørstedvej, Viby Sj. (forsøg)

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

 

Tyveri fra køretøjer:

Ingen

Færdselsuheld – Helligkorsvej, Roskilde

Kl. 07.49 var en bilist og en cyklist stødt sammen på Helligkorsvej tæt på rundkørslen ved Møllehusvej, så politiet rykkede ud til uheldsstedet.Det viste sig, at en 53-årig kvinde fra Roskilde var kørt i en personbil gennem rundkørslen fra Møllehusvej og videre ad Helligkorsvej i østlig retning. Umiddelbart efter indkørslen på Helligkorsvej var bilisten standset, så bagenden af bilen stak ud over cykelstien.En 14-årige pige fra Roskilde kørte som cyklist på cykelstien, men opdagede ikke, at bilisten var standset. Cyklisten ramte derfor bagenden af personbilen og væltede, men der skete ikke noget med hverken cyklisten eller de to parters køretøjer.Politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved sammenstødet.

 

Ruder knust ved hærværk – Håndværkerbyen, Greve

Kl. 08.05 fik politiet en anmeldelse om, at to personer for få minutter siden havde været på en adresse i Håndværkerbyen, hvor de havde knust nogle ruder og efterfølgende var kørt fra stedet i en varebil.
Politiet kunne på stedet konstatere, at to ruder i en privat bolig var blevet knust ved at kaste sten mod ruderne. Ingen var kommet til skade ved hærværket.

Efterforskningen i sagen sammen med vidneudsagn gjorde, at politiet lidt senere på morgenen fik kontakt til flugtkøretøjet i København, hvorefter to mænd blev anholdt som mistænkte for at have en rolle i hærværkssagen.
Der var tale om en 25-årig mand fra København og en 28-årig mand fra Køge, som begge blev sigtet for hærværk. Den 25-årige blev tillige sigtet for narkokørsel i varebilen, idet han ifølge en narkometertest kunne mistænkes for at være påvirket af både hash og kokain. Endvidere blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden, idet han i forvejen var frakendt kørekortet.
Begge mænd blev løsladt efter forsøg på afhøring til hærværkssagen i Greve og de færdselsrelaterede sager for den 25-åriges vedkommende, idet han også fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Politiet fortsætter sagsbehandlingen i hærværkssagen og afventer bl.a. et erstatningskrav for de ødelagte ruder i den private bolig, inden de to sigtede i hærværkssagen vil høre nærmere fra politiet.

Utryghedsskabende kvinde – Store Merløse – Holbæk

Kl. 09.27 rykkede politiet ud til en adresse i den nordlige del af Store Merløse-området, idet en kvinden var årsag til utryghed hos andre familiemedlemmer.
På stedet fik politiet kontakt til en 45-årig kvinde fra Store-Merløse, som både var udadreagerende og opfarende, ligesom hun var påvirket af alkohol.
Politiet vurderede, at eneste mulighed for at få skabt ro på stedet var at frihedsberøve hende. Den 45-årige kvinde blev efter et lægetilsyn anbragt nogle timer i detentionen på politistationen i Roskilde, inden hun blev løsladt i løbet af eftermiddagen.
Ingen havde lidt fysisk overlast på grund af kvindens adfærd, ligesom hun heller ikke blev sigtet for noget trods skiftende humør under kontakten med politiet.

Narkokørsel – Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

Kl. 10.23 sigtede politiet en 31-årig mand fra Roskilde for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, efter at han i en narkometertest var blevet testet positiv for mulig påvirkning af kokain under kørslen.
I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik den 31-årige udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Industrivej, Køge

Kl. 12.27 var to bilister stødt sammen i krydset Københavnsvej – Industrivej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 22-årig kvinde fra Solrød Strand i en personbil fra Industrivej ville svinge til venstre ad Københavnsvej i nordlig retning. Da hun var kørt frem over vigelinjen for at foretage svingningen, stødte hun sammen med en anden personbil, som en 72-årig mand fra Køge førte ad Københavnsvej mod syd.
Sammenstødet mellem de to bilister bevirkede, at trafikken i sydlig retning ad Københavnsvej kortvarigt var spærret, indtil bilerne var kommet ind til siden.
Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet for at få belyst omstændighederne ved uheldet. Ambulancepersonale tilså de to parter, men ingen af dem var kommet til skade som følge af sammenstødet.

Forvirret og mulig syg mand – Solrød Strand

Kl. 13.37 fik politiet den første anmeldelse om en forvirret og muligt syg mand, som ikke svarede på noget, når nogen henvendte sig til ham under hans færden på en kirkegård på Møllebjerg i Solrød Strand.

En patrulje blev sendt i retning mod kirkegården, men inden politiet nåede frem, havde politiet fået endnu en henvendelse om, at manden havde opsøgt en privat adresse på Møllebjerg.

Kort efter fik politiet kontakt til manden, som gerne ville tale med politiet og indvilligede i at få hjælp på et hospital, som politiet kørte ham til.
Problemet var blot, at manden ikke ønskede at oplyse noget om sin identitet, hvilket politiet og sygehuspersonalet fortsat arbejder på at få klarlagt.

Sur bilist fik flere sigtelser – J H Petersens Alle, Kalundborg

Kl. 14.20 blev en personbil ført med høj fart ad J H Petersens Alle mod vest, så en patrulje ønskede at foretage en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Trods politiets anvisninger om at standse fortsatte bilisten sin kørsel ca. 300 meter, får bilen blev standset. I bilen sad en mandlig fører, som hverken ønskede at oplyse sit navn, ligesom han heller ikke ønskede at forevise et kørekort.
Manden blev anholdt med henblik på konstatering af identiteten, men den mandlige fører nægtede at stige ud af bilen. Da politiet åbnede bildøren, var reaktionen fra mandens side at sparke en politibetjent over benet, så politiet måtte til sidst og med den fornødne magt få manden ud af bilen, så anholdelsen reelt kunne gennemføres.

Manden i bilen var en 24-årig mand fra Slagelse, som blev sigtet for overtrædelse af både færdselsloven, da han ikke standsede, retsplejeloven, da han ikke oplyste sit navn trods forlangende, og straffelovens bestemmelser om vold mod politiet på grund af sparket mod en politibetjents ben.
Den 24-årige blev løsladt efter afhøring til de mange sigtelser, som han kan forvente at høre nærmere til, når de skal afgøres.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Havbovej, Køge

Kl. 15.42 var der sket endnu et sammenstød mellem flere bilister på Københavnsvej ud for sidevejen Havbovej.
Det viste sig, at en 72-årig mand fra Køge var kørt i en personbil ad Københavnsvej mod syd frem til krydset ved Havbovej, hvor han ville svinge til venstre, når der var fri for modkørende trafikanter.

Samtidig kørte en 29-årig mand fra Solrød Strand også i sydlig retning i en personbil, men var uopmærksom på den 72-åriges kommende færdselsmanøvre. Han påkørte derfor bagenden af den 72-åriges bil, som blev skubbet over i den modsatte kørebanehalvdel.
Her ramtes venstre side på en varebil, som en 66-årig mand fra Store-Heddinge førte ad Københavnsvej i nordlig retning.
Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, som politiet registrerede omstændighederne ved.

Skrottyve afsløret – Springstrup, Holbæk

Kl. 19.55 fik politiet en anmeldelse om, at et fremmed køretøj var kørt ind på en ejendom, hvor to mænd nu stjal noget skrotmetal. De to mænd og deres køretøj havde afsløret sig selv på noget videoovervågning, som fik ejeren til at kontakte politiet, inden han selv kørte til Springstrup.
Politiet fik på stedet kontakt til ejeren, der med sin bil havde forhindret det fremmede køretøj med svenske nummerplader i at forlade området. På stedet var også to mænd på 25 og 40 år fra Rumænien, som blev anholdt i forbindelse med sigtelse for tyveri af skrotmetal til en ringe værdi. Skrotmetallet blev læsset af den svenske bil og overladt i ejerens varetægt igen.

De to mænd blev afhørt til sagen og derefter løsladt, da politiet og anklagemyndigheden ud fra omstændighederne ved tyveriet vurderede, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle de to mænd.

De to rumænere blev løsladt efter afsluttet efterforskning og afhøring til sagen, men kan forvente at høre nærmere fra politiet, når tyverisagen skal afgøres.

Butikstyverier – Køge

Kl. 16.44 havde en butikskontrollant undret sig over to kvinders adfærd i en materialistbutik i Brogade i Køge, så de to kvinder var blevet tilbageholdt som mistænkt for tyveri.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 33-årig kvinde fra Sorø og en 13-årig pige, som var i besiddelse af forskellige kosmetiske produkter til en værdi af 419 kr., som de ikke havde betalt for, inden de forlod butikken. Varerne var skjult i den 33-åriges taske, da de ved kassen kun betalte for en enkelt vare.

Ved nærmere undersøgelse af de to kvinders effekter fandt politiet dem tillige i besiddelse af varer fra Flying Tiger-butikken, Torvet, Køge, til en værdi af 87,50 kr. Da de ikke kunne fremvise en bon for køb af disse varer, blev den 33-årige tillige sigtet for tyveri af disse varer.
Den 13-årige kunne ikke sigtes for de to butikstyverier, hvor hun også havde en rolle, fordi hun er under den kriminelle lavalder på 15 år. Politiet har derfor udfærdiget en socialrapport, så de sociale myndigheder i pigens hjemkommune bliver underrettet om sagerne.
Den 33-årige kvinde vil høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne for tyverierne fra butikkerne i Køge.

Uro og uorden – Vestergade, Roskilde

Kl. 17.27 rykkede flere patruljer ud til et boligområde, hvor der var optræk til uro, fordi en kvinde måske var bevæbnet med en kniv.
Politiet fik i området kontakt til en 27-årig kvinde fra Dianalund, som ikke i besiddelse af nogen effekter, hvormed hun kunne gøre skade på andre. Det viste sig, at hun var kommet i voldsom diskussion med en bekendt, hvorefter anmeldelsen til politiet var indgået.
Ingen var kommet til skade, så politiet hjalp den 27-årige væk fra området, som politiet derefter forlod, da roen dermed var genoprettet.

Færdselsuheld – Mosede Landevej / Skelvej / Blågårdsvej, Greve

Kl. 19.43 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkrydset Mosede Landevej – Skelvej - Blågårdsvej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 36-årig mand fra Karlslunde var kørt i en personbil ad Skelvej mod nordvest frem til lyskrydset, hvor han for grønt svingede til venstre for at fortsætte videre ad Mosede Landevej.

Under svingningen stødte han sammen med en modkørende personbil, der blev ramt på venstre forskærm, da en 54-årig kvinde fra Karlslunde kom kørende ad Blågårdsvej mod sydvest og skulle ligeud i krydset. Påkørslen af kvindens bil bevirkede, at hun efterfølgende påkørte et vejskilt.

Ambulancepersonalet bragte den 54-årige kvinde til skadestuen, hvor hun blev behandlet for en lettere tilskadekomst i den ene arm.
Den mandlige bilist slap uskadt fra uheldet, som politiet har optaget rapport om for at få klarlagt de nærmere detaljer.

Brandundersøgelse – Strandlystgårdsvej, Yderby Lyng, Sjællands Odde – Odsherred

Kl. 19.51 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i en carport, som trods brandvæsnets indsats endte med at udbrænde, uden at der havde været fare for, at branden skulle sprede sig til andre bygninger.

Ingen personer kom til skade ved branden, hvis årsag skal undersøges nærmere ud fra en mistanke om, at en fejl eller kortslutning i de elektriske installationer i forbindelse med et tilkoblet elektrisk apparat kan være årsag til brandens opståen.

Narkokørsel i frakendelsestiden mv. – bil beslaglagt – Saxildalle, Nykøbing Sj. - Odsherred

Kl. 21.55 standsede politiet rutinemæssigt en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.
Føreren var en 35-årig mand fra Asnæs, som i forvejen var frakendt førerretten og derfor ikke måtte være fører af køretøj.
Politiet kunne konstatere en lugt af hash fra bilen og mistænkte i øvrigt den 35-årige fører for at være påvirket af narkotika under kørslen. Han blev derfor anholdt efter en sigtelse for narkokørsel i bilen, som politiet efterfølgende undersøgte uden at finde nogen fejl og mangler. Ved visitationen af føreren fandt politiet ham i besiddelse af 0,15 gram amfetamin.

I bilen var også en lettere narkopåvirket, 26-årig kvinde uden fast bopæl, som blev fundet i besiddelse af godt fire gram hash, godt 11 gram kokain i flere salgsposer samt et knojern. Kvinden blev derfor også anholdt og sigtet for overtrædelse af både lov om euforiserende stoffer og våbenlovgivningen.

Begge blev løsladt efter afhøring til sagerne og efter at manden havde fået udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforisende stoffer på grund af sigtelsen for narkokørsel i bilen.

Personbilen tog politiet sig af, idet den blev beslaglagt på grund af mandens gentagne kørsler i den trods frakendelsen af kørekortet.
Begge vil således høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres, og en dommer vil også senere afgøre, hvorvidt personbil skal endeligt konfiskeres.

Utilfreds kunde filmede ekspedient – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 22.20 bad en 24-årig mandlig ekspedient i en butik ved tankstation om assistance fra politiet til at bortvise en utilfreds kunde, som ikke selv ville forlade stedet, men tværtimod filmede ekspedienten. Det fandt ekspedienten utryghedsskabende og generende.

Politiet kørte til stedet og fik efter få minutter kontakt til en 55-årig mand fra Roskilde, som forklarede sin adfærd med, at han var utilfreds over, at ekspedienten havde givet ham den forkerte dressing i en fransk hotdog.
Det hele endte dog med, at den 55-årige blev bortvist fra butikken uden at blive sigtet for noget af politiet.

Færdselsuheld – Munkholmvej, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 23.49 undersøgte politiet en forulykket personbil nærmere på Munkholmvej, hvor bilen var kørt ind i et vejtræ.
Bilen var forladt, og der var ingen tegn på, at nogen var kommet til skade ved uheldet, der var sket efter kørsel i østlig retning ad Munkholmvej. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, der havde forårsaget skader på bilens kofanger, ligesom airbags i rattet og instrumentpanelet var blevet udløst.
Politiet forsøger nu at finde ud af identiteten på føreren, der var forulykket på et ukendt tidspunkt før anmeldelsen til politiet.

Færdselsuheld – Ejbyvej, Lille-Skensved – Køge

Kl. 05.12 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, idet en personbil netop var kørt af vejen og ind i et skovområde.
På uheldsstedet traf politiet en 18-årig mand fra Rude, som havde ført en personbil ad Ejbyvej mod nordøst. Af ukendte årsager kørte den 18-årige af vejen og ca. 10 meter ind i et skovområde, før bilen standsede.
Ambulancepersonalet blev tilset af ambulancepersonalet, men var sluppet fra uheldet uden behandlingskrævende skader. Den 18-årige ville selv efterfølgende få bilen fjernet, men politiet afmærkede dog bilen med politistrimmel, så ingen kunne finde anledning til at tro, at nogen var i nød i bilen.

Kørsel uden førerret – bil beslaglagt – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 05.24 standsede politiet en personbil, som en 19-årig mand fra Kalundborg førte i østlig retning ad Holbækvej.
Den 19-årige havde imidlertid ikke erhvervet sig et kørekort, hvorfor politiet sigtede ham for kørsel uden førerret i personbilen, som han var ejer af.

Da den 19-årige havde mindst syv andre sager om netop kørsel uden førerret inden for de seneste tre år, besluttede politiet at beslaglægge hans personbil på grund af de gentagne kørsler uden førerret.

En dommer skal ud over straffen for morgenens kørsel uden førerret også se på grundlaget for endelig konfiskation af bilen i et retsmøde, som den 19-årige vil blive indkaldt til.OPFØLGNING

 

Anholdelse i indbrudssag førte til lager af formodede tyvekoster - Roskilde

Politiet efterlyser nu beboere i Roskilde og omegn, som har fået stjålet ting fra kælderrum i den seneste tid.

Natten til onsdag d. 4. maj pågreb politiet en mand, der var i færd med at opbryde døren til et kælderrum under et lejlighedskompleks på Gyvelvej i Roskilde. Ved den efterfølgende ransagning på mandens bopæl blev der beslaglagt adskillige genstande, som politiet mistænker kan være tyvekoster fra tidligere kælderindbrud.

Politiet opfordrer derfor borgere i og omkring Roskilde, der har haft indbrud i deres kælderrum i tiden op til gerningstidspunktet, om at gå ind på www.politi.dk/anmeld-kriminalitet og indgive en skriftlig anmeldelse inklusiv billeder og/eller en detaljeret beskrivelse af de stjålne genstande, hvis ikke man allerede har gjort det. På den måde kan flere af de fundne genstande forhåbentligt finde hjem igen til deres rette ejer.


Grundlovsforhør – Røveri mod person – Greve

En 18-årig mand fra Greve fremstilles onsdag i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde, efter at han tidligt onsdag morgen blev anholdt og sigtet for røveri mod en 15-årig dreng i Greve.

Sammen med en anden mistænkt, der er under den kriminelle lavalder, er den 18-årige mistænkt for at have truet sig til den 15-åriges knallert, da knallertens ejer den 21. april 2022 kl. ca. 19.00 blev opsøgt ved Greve Svømmehal, Jørgen Bachs Plads, Greve.

Den 18-årige var maskeret ligesom den anden mistænkte og truede den 15-årige knallertejer med kniv til at udlevere knallerten. Den anden mistænkte var også maskeret og bevæbnet med slagvåben, da de begge efter røveriet kørte væk på den 15-åriges knallert.

Anklagemyndigheden vil sigte den 18-årige for røveri i grundlovsforhøret, som vil blive begæret afholdt for lukkede døre.

Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi